Program bohoslužeb ve Valticích, Hlohovci                     a Bulharech  

                                                         16. června 2019   do . 23 června 2019                                                                                                                   sovizzo@centrum.cz,  tel.: 605 585 490;  515 553 704


Den 

Hodina

Bohoslužba                              

úmysl mše sv.

 

    16.6. -  Neděle 

Slavnost Nejsvětější Trojice

9.00

Bulhary     

                                       

9.00

Hlohovec

 

10.30

Valtice - klášterní kostel

- za Jana Wilta,manželku a ž. a + r.                                                                 - za dar zdraví a Boží ochranu

14.00

farní kostel  mše polských poutníků

17.6. - Pondělí 

18.00

Valtice - farní kostel

- za farníky

18.6. - Úterý 

7.00 

Valtice - klášterní kostel

 

19.6. - Středa - sv. Jan Nepomuk Neuman

18.00 

Valtice - farní kostel                       

 

20.6. - Čtvrtek  

18.00

 Hlohovec

 

18.00

Valtice - Boží Tělo

- za Boží ochranu a dar zdraví

21.6. - Pátek               sv. Alois

17.00 18.00

klášterní kostel - adorace
+ mše  sv. sv.

 

22.6. - Sobota 

7.00 

16.00

Valtice -farní kostel 

Bulhary              

 

   23.6.   12.Neděle 

během roku

9.00

Valtice

- za Blaženku Kozákovu , Františku Rebendovu, manžele Klodnerovy a DVO

10.30

Hlohovec

Slavnost Božího Těla


 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Příležitostná oznámení 
Sbírka na charitatívní účely minulou neděli vynesla 8.900 Kč.  V Hlohovci 12.700.  Dárcům Pán Bůh zaplať.

* 22. června zahajují svůj koncertní cyklus Henkeovy varhany. Ve farním kostele vystoupí italský varhaní umělec

* 23. června proběhne ve všech farnostech brněnské diecéze sbírka na bohoslovce. Kdo mohou ať přispějí.
* 29. - 30. června - na Svaté Hoře - slavnost korunovace u příležitosti 120. výročí narození kardinála Františka Tomáška
* 4. - 5. července se budou konat Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě. Program je opravdu bohatý. Slavnostní poutní mši svatou bude sloužit apoštolský nuncius Mons. Charles D. Balvo
* 6. - 7. července se koná pouť v Hlubokých Mašůvkách.
* 31.8. - proběhne 16. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou
* 15. - 17. 8.   se koná den Brna
* 31.8. -   koná se 16. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou