VALTICE, BULHARY, HLOHOVEC a MILOVICE

POŘAD BOHOSLUŽEB  od 13.10. do 20.10. 2019

sovizzo@centrum.cz,  tel.: 605 585 490;  515 553 704 

Den 

Hodina

Bohoslužba                              

úmysl mše sv.

 

 13. 10. NEDĚLE     

28. Neděle během roku 

9.00

Bulhary

   

9.00

Hlohovec

 

10.30

Valtice

- za rodinu Petřivalskou,Radkovičovu a ž. a + rod.    ** - za Josefa Husaříka, rodiče a sourozence  

 

16.00

Milovice  

14.10. Pondělí     

17.00

Valtice - farní kostel

 

15.10. Úterý  Terezie z Avily   

8.00 

Valtice - klášter

 

16.10. Středa  Hedvika               

17.00

farní kostel

 

17.10.  Čtvrtek  Ignác z Antiochie

17.00

Valtice

 

17.00

 Hlohovec  

 

18.10.   Pátek  Lukáš         

16.00

17.00

klášter - adorace 
+ mše sv.

 

19.10. Sobota     

8.00

Valtice  farní kostel

 

  20.10.  NEDĚLE

29. Neděle během roku  

9.00

Bulhary

 

9.00

Hlohovec

 

10.30 Valtice

- na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, dar zdraví a Boží ochranu a pomoc

     
Příležitostná oznámení 

** Příští neděli proběhne ve všech kostelích na světě sbírka na misie, která se odevzdává do rukou sv. Otce. On tuto sbírku používá na pomoc potřebným a pronásledovaným věřícím na celém světě. Prosíme tedy o Vaše přispění.

** V některých farnostech se na tuto neděli po mši sv. prodávají před kostelem koláče a zákusky, které připravují farníci a kdo má zájem může si je koupit. Nemusíte pak k této neděli doma nic péct. Akce nese název „misijní koláč“. Výtěžek, z této akce se pak připočítává ke sbírce na misie.

* V Hlohovci začalo od čtvrtka vyučování náboženství. Děti ze 2. a 3. třídy budou začínat vždy ve 13.30 a skupina 4. a 5. třída v 14.30 hod.

* v papírnictví ve Valticích jsou k dispozici katolické kalendáře na příští rok. Kdo má zájem, může se na tuto prodejnu obrátit.

***  Ostatní informace najdete na vývěsce v zadní části kostela

** Ženám patří dík za úklid kostela