SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA KE JMENOVÁNÍ JEHO NÁSTUPCE

(přečtěte při bohoslužbách v ohláškách v neděli 29. května 2022)

Milé sestry, milí bratři, milí spolubratři v duchovní službě,

je to skoro rok, kdy jsem po dovršení pětasedmdesáti let a zaslání abdikace Svatému otci vyzval vás všechny k modlitbám za nového brněnského diecézního biskupa. Ve čtvrtek 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval papež František 14. diecézním biskupem brněnské diecéze Mons. Pavla Konzbula, dosavadního pomocného biskupa a gene­rálního vikáře.

Při této příležitosti bych vám všem chtěl poděkovat za třicet dva let, která jsem s vámi a pro vás mohl ve službě brněnského diecézního biskupa prožít.

Celý život jsem prosil Pána, abych se stal jeho darem pro druhé. A stále jsem cítil, jak On obdarovával mne. Vždy jsem byl šťastný, že mne povolal do své služby, a prosil jsem ho, aby takovou radost poznalo co nejvíc lidí. Znovu a znovu jsem žasl, jak v jeho blízkosti ztrácely všechny kříže služby svou hrozivost a tíhu. Dokonce i tehdy, kdy mne Bůh obdarovával i tím, co mně bral.

Jako váš biskup jsem se snažil – při zachování co největší možné svobody – umožňovat kněžím i ostatním lidem, aby všemi svými dary a možnostmi byli dobrým a tvárným „stavebním materiálem“ Ducha Svatého. Naše církevní společenství jsem vnímal jako širokou řeku, ohraničenou pravým a levým břehem, a mým přáním bylo, aby se na žádné straně ze svých břehů nevylévala.

Vnímal jsem a stále vnímám vaši různorodou pomoc a duchovní podporu. Je vás tolik, kterým bych chtěl s vděčností poděkovat. Za to, čím jste mně pomáhali v životě, v kněžství a později v péči o diecézi. Jmenovitě to ale není možné. Proto aspoň takto děkuji všem, které jsem měl možnost poznat osobně, a rovněž děkuji vám, kteří jste ve své starosti o církev a moji biskup­skou službu zůstali ve skrytosti. Ať vám Bůh vše mnohonásobně odplatí. A omlouvám se všem, které jsem zklamal, zranil nebo nenaplnil jejich očekávání.

Co se mnou bude dál? Biskup neodchází do penze. Biskup předává úřad. Proto chci být k dis­pozici svému nástupci ve všem tom, co on uzná za vhodné a prospěšné pro naši diecézi.

Mám radost, že se mým nástupcem na brněnském biskupském stolci stal otec biskup Pavel Konzbul, a přeji mu, aby ho neopouštěl jeho typický humor ani v situacích, které budou vypa­dat neřešitelně. A ujišťuji, že ho budu v jeho službě provázet ve svých modlitbách.

Celé brněnské diecézi i každému z vás přeji slovy proroka Nehemiáše, aby „radost z Hospodina byla vaší silou“.*

Tak jako v předcházejících dvaatřiceti letech, zůstáváte nadále v mých každodenních modlit­bách.

Ze srdce žehná

emeritní biskup Vojtěch
apoštolský administrátor

* Neh 8,10


 
    

  VALTICE, BULHARY, HLOHOVEC a MILOVICE

POŘAD BOHOSLUŽEB

od 19. června  - do 26. června

sovizzo@centrum.cz,  tel.: 605 585 490;  konto: 1381986399/0800

 

 

Den

Hodina

Bohoslužba

Úmysl mše svaté

19.6.            

Slavnost Těla a Krve Páně 

 

Bulhary - 9.00 hod.

mše sv.  

  

Hlohovec - 9.00 hod. 

 mše sv.   Průvod ke čtyřem oltářům

 

Valtice farní kostel 10.30 hod. 

 mše sv.

 - za Svatavu Střelcovu, Josefa Darmovzala, jejich otce a ž. a + rod.

 

 

 

20.6.  Pondělí  

farní kostel -17.00 

mše sv. 

- za Boží pomoc a ochranu Panny Marie

21.6. Úterý sv. Alois

klášterní kostel - 7.00  

            

                                     

22.6. Středa  

farní kostel - 18.00 


mše sv.

 

23.6. Čtvrtek 

Narození Jana Křtitele  slavnost 

farní kostel - 17.00 

kostel Hlohovec -17.00                

mše sv.

mše sv.

- za + maminku paní Marii Čápovou

 

 

 24.6. Pátek 

Nejs. Srdce Ježišova  slavnost

klášterní kostel 16.00  

klášterní kostel 17.00 

 Adorace                 mše sv.

    

 - Dp. Otmara Kaplana

25.6. Sobota 

Neposkvrněného Srdce Panny Marie

farní kostel - 7.00 hod.

mše sv.

- za farníky

13. Neděle b.r.

26.6. Neděle        

Bulhary - 9.00  Hlohovec - 9.00 hod. Valtice - farní kostel - 10.30 hod.

 

mše sv.             

mše sv.

mše sv.

mše sv.

 

 

 
- za Zorku Jukič celou ž. a + rod.                 - a za manžele Kozákovy
 

                                  

   PŘÍLEŽITOSTNÁ  OZNÁMENÍ 

 *** příští neděli 26.6. proběhne sbírka na bohoslovce 

***  Začínají opět letní prohlídky farního kostela. Zájemci se mohou přihlásit u pana Kollára na čísle - 736 272 112 

 
 
 
*** - srdečný dík ženám  za úklid kostela.