Program bohoslužeb ve Valticích, Hlohovci                     a Bulharech  

                                                         12. května 2019   do 19. května 2019

tel.: 605 585 490;  515 553 704


Den 

Hodina

Bohoslužba                              

úmysl mše sv.

 

  12.5.   4. Neděle velikonoční

 

9.00

Bulhary     

                                       

9.00

Hlohovec

 

10.30

Valtice - klášterní kostel

  za - rodinu Šimonovu a Skalníkovu

16.00

Milovice  

13.5. - Pondělí  

 

18.00

Valtice - farní kostel

 

14.5. - Úterý 

7.00

Valtice - klášterní kostel
 

 

15.5. - Středa 

18.00

Valtice - farní kostel

 

16.5. - Čtvrtek  

 

v Hlohovci mše sv. nebude

 

18.00

Valtice - farní kostel

 

17.5. - Pátek 

17.00

18.00

klášterní kostel - adorace mše sv.

 

18.5. - Sobota 

7.00

16.00

Valtice -farní kostel 

Bulhary  

 

   19.5.  5. Neděle  velikonoční

 

 

 

 

9.00

Hlohovec

 

10.30 Valtice - farní kostel - za  Miloše a Helenu Petrů
Modlitba za déšť

Prosíme o déšť Pane, už spoustu dní, večer, ráno i když se rozední.

Tak jako příroda volá o pomoc, ráno, v poledne i když je noc.

Prosíme o déšť, Pane, očistný, vysvobozující, koryta řek znovu plnící. 

Déšť, který dává sílu, občerstvuje stromy, a čistí naše domy.

Prosím o déšť Pane, dej,ať prší spoustu dní, ať vše se deštěm občerství.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příležitostná oznámení:   
*  v tomto roce se v našem děkanátu začali  připravovat zájemci na svátost biřmování. Kdo má zájem o přijetí této svátosti, ať se co nejdříve přihlásí na faře v Poštorné.  Příprava už začala.                                                                                                                                                          Termíny příprav jsou následující - / do prázdnin 2019/                                         15.03.2019; 29.03.2019; 12.04.2019; 10.05.2019; 24.05.2019; 21.06.2019; 28.06.2019 - vždy v pátek v 18.30 v Břeclavi-Poštorné:   
1. června se koná pravidelná měsíční pouť u Panny Marie Pomocné v Týnci. Začátek v 17.15.                                                      

** Střední zdravotnická škola v Brně – vyhlašuje výběrové řízení na pozici zástupce ředitele.

Podrobné informace, jakož i jiné, najdete na vývěsce v kostele.

** v měsíci listopadu si budeme připomínat 30 let od svatořečení Anežky České. Všichni si pamatujeme, jak mimořádný význam tato událost pro náš národ měla. Česká církev si tuto událost chce připomenout poutí do Říma, jako poděkování za Anežčino svatořečení. Naše farnosti chtějí uspořádat poutní zájezd při této příležitosti a to od 9. do 15. listopadu. Cena 5400 Kč a zahrnuje cestu autobusem, ubytování se snídaní, služby průvodce a pobytovou taxu. Nezahrnuje cestovní pojištění a vstupné. Kdo by měl zájem rozvažujte rychle, jelikož je třeba co nejdříve zajistit ubytování. Přihlásit se můžete u kněží farnosti a nebo dle pokynů na letáku, kde je popsán i celý program cesty.      !!  2 volná místa  !!