VALTICE, BULHARY, HLOHOVEC a MILOVICE

POŘAD BOHOSLUŽEB

od 7. května - do 14. června 2020  

sovizzo@centrum.cz,  tel.: 605 585 490;  515 553 704 

   OD  1.6. JE MOŽNÉ SLOUŽIT MŠE SV. VE VŠECH KOSTELECH A TO V POČTU DO 300 OSOB, PŘI DODRŽENÍ VŠECH PŘEDCHOZÍCH NAŘÍZENÍ.

Farnost Valtice pořádá poutní zájezd na slovenská poutní místa - Šaštín a Marianka u Bratislavy, s návštěvou Děvína.   !!! Zájezd je již obsazen - odjezd z Hlohovce v 7.45 od autobusové zastávky, taktéž z Valtic v 8.00 hod. od autobusové zastávky !!!

                      !!  Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb  !!

následující pravidla pro postupné uvolňování omezení, které se týká veřejných bohoslužeb.

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě   

                               

Den 

Hodina

Bohoslužba                              

Úmysl mše svaté

 

 7.6. Neděle

Slavnost Nejsvětější Trojice

 

9.00

Bulhary

  

9.00 Hlohovec   
  
10.30 Valtice farní kostel  - 1° svaté přijímání dětí
             

8.6. Pondělí 

18.00

farní kostel

             

9.6. Úterý

7.00

klášterní kostel

                

10.6. Středa    

18.00 

farní kostel - modlitba za farní společenství 

11.6. Čtvrtek - 

18.00

farní  kostel
 

- za dar zdraví a Boží ochranu         

18.00

Hlohovec

              

12.6. Pátek    

17.00 +

18.00

adorace klášter

mše sv.

NOC KOSTELŮ  - farní kostel bude otevřen od 18.30 do 23.00 hod.                                                                                                                                           - za Stefanii Slámovou a + rod.

 13.6. sobota       

vzhledem k poutnímu zájezdu  mše sv. dnes není

14.6.  Neděle

Těla a Krve Páně

9.00 Bulhary  
9.00 Hlohovec Průvod k oltáři před obecním domem
10.30 Valtice - farní kostel

- za Annu Novotnou a ž. a + rod.                                                                              - za Jana Wilta a Annu Bolardtovou 

16.00 Milovice  
*   !!  Případné změny bohoslužeb sledujte na těchto farních stránkách  !!
* v neděli 17. května proběhla ve všech kostelech sbírka na pronásledované křesťany.  Ve Valticích se vybralo 6.050 Kč, v Hlohovci 12.072 Kč a v Bulharech  710 Kč. Dárcům vyslovujeme  Pán Bůh zaplať.
*    * středeční mše sv. v 18.00 v Valticích bude obětovaná za rodinná společenství. Zváni jsou věřící ze všech našich farností. Ta rodinná společenství měla úspěch především v minulosti; bude dobré v této akci pokračovat.

    V pátek 5. bude otevřen kostel ve Valticích do 23.00 hod. a to v rámci Noci kostelů          

 
* v polovině září budeme putovat po stopách sv. Cyrila a Metoděje a to až do Makedonie do místa Ochrid, kde jsou kláštery, kam se uchýlili žáci těchto našich věrozvěstů. Přesný termín bude ohlášen.