Mše sv.Program bohoslužeb ve Valticích, Hlohovci a Bulharech  

                                                         16. prosince 2018   do 23. prosince 2018

tel.: 605 585 490;  515 553 704

Liturgická oslava

Hodina

Farnost

Bohoslužba

 

16.12. 

 3. Neděle adventní

9.00

Bulhary

 

9.00

Hlohovec

 

10.30

Valtice klášterní kostel

 za rod. Šteflovu a Havlíčkovu,                                                                               - za rodiče Emilii a Stanislava Hefkovy

 

 

15.00  sv. zpověď v Moravském Žižkově.

17.12. pondělí    

8.00

klášterní kostel

15.30 - sv. zpověď v Břeclavi

18.12. -  Úterý  

8.00

16.00

klášterní kostel
Hlohovec mše. sv.

 

15.30 - sv. zpověď v Hlohovci

19.12. - Středa 

8.00

klášterní kostel

 

20.12.  čtvrtek  

 

8.00

klášterní kostel

16.00 sv. zpověď v Lanžhotě

 

 

 

21.12. -  pátek

 

15.00  

16.00

klášterní kostel

klášterní kostel

adorace

- na úmysl dárce a za ž. a + rodinu

od 15.00  sv. zpověď ve Valticích

22.12.  sobota

 

8.00

klášterní kostel

 13.30  sv. zpověď v Hruškách a v Mor. N. Vsi

23.12.   

 4. Neděle adventní

9.00

Bulhary

mše sv.

9.00

Hlohovec

mše sv.

10.30

Valtice  klášterní kostel

- za farníky

     

Příležitostná oznámení  

!!!* čtení listu otce biskupa k novému uspořádání adoračních dnů.V Bulharech 7.4. ve Valticích 25.10.

* v úterý proběhne od 9.00 hod. dokončení úklidu farního kostela. Kdo můžete prosím účastněte se.

!!!! * Příležitost k vánoční sv. zpovědi bude v Hlohovci v úterý 18.12. od 15.30 hod. do 17.30 hod. a ve Valticích v pátek 21.12. v klášterním kostele od 15.00 hod. do 18.00 hod.


* mše svatá na štědrý den 24.12. ráno v 8.00 hod. v klášterním kostele

Večerní slavná mše sv. vánoční v Hlohovci ve 22.00 hod.

Večerní slavná mše vánoční – „Hej mistře“ ve 22.00 hod. ve farním kostele ve Valticích.

25.12. a 26.12. mše sv. jako obvykle v 10.30 ve farním kostele.


!!!! * na vývěsce najdete informaci o výběrovém řízení na obsazení místa „technik stavebních investic“ pro oblast břeclavsko a znojemsko. Hlásit se můžete na faře a nebo na adrese:  stavebni@biskupstvi.cz 


*  Dík všem kdo se podíleli na předvánočním úklidu kostela.