Biřmování

Zájemci o přijetí svátosti biřmování ať se přihlásí u místního faráře. Před přijetím svátosti je nutné vykonat přípravu, která zahrnuje celý jeden liturgický rok. O vlastním termínu biřmování budou farníci informování nejméně jeden rok před udílením svátosti.