Křest

Křest dětí

Aby mohlo být dítě pokřtěno, vyžaduje církev odůvodněnou naději, že dítě bude vychováno ve víře. Nejedná se tedy jen o nějaký slavnostní akt, jako třeba křest knihy nebo CD. 

Křest v katolické církvi je začátek cesty s Kristem. Proto je třeba, aby někdo z rodičů nebo kmotr byl praktikujícím katolíkem a poskytoval tak odůvodněnou naději křesťanské výchovy.

Rodiče, kteří chtějí nechat pokřtít své dítě, si stáhnou k přečtení materiály ke křtu. V případě že nemají počítač, dohodnou se s farářem, který jim opatří formuláře. 

 
 
 
 

Po přečtení formulářů a opatření příslušných dokladů si domluví termín setkání s knězem na faře ve Valticích. (tel: 605 585 490)

Termín křtu je možné domluvit po absolvování přípravy a dodání všech potřebných dokumentů. 

Křest se udílí zpravidla v rámci nedělní bohoslužby; je však možný i jiný termín po domluvě s rodiči. 

Křest dospělých

Po dosažení věku 14. let je třeba, aby ten, kdo se chce nechat pokřtít, prošel tzv. katechumenátní přípravou v trvání přibližně 1 roku. Vlastní křest se udílí zpravidla na Bílou sobotu o velikonocích.