Příprava na 1. svaté přijímání

Děti které chtějí přistoupit k prvnímu svatému přijímání musí znát následující modlitby:

- Otčenáš

- Zdrávas Maria

- Věřím v Boha

- Desatero Božích přikázání

- Anděle Boží strážce můj

Doporučuje se znalost  modlitby sv. růžence