Svatba

Milí snoubenci,
 
níže najdete potřebné informace týkající se svatby, prosím, abyste si je přečetli dříve, než budete domlouvat schůzku s farářem:
 
Informace ohledně dokladů ke sňatku:
 
1 - církevní sňatek je možné uzavřít ve Valticích, v Hlohovci, v Bulharech a v Milovicích pouze je-li alespoň jeden ze snoubenců pokřtěný v katolické církvi, má trvalé bydliště v jedné z výše uvedených farností a jsou oba svobodní. V případě rozvedených je předem nutná  schůzka s farářem, který v této záležitosti podá další informace 
2 - církevní sňatek se neuzavírá v době adventní, postní a v týdnu po hodu Božím velikonočním. 
3 - dokumenty nutné k uzavření sňatku:
      * fotokopie občanského průkaz (nebo pasu) a rodného listu
      * křestní list (ne starší než tři měsíce od termínu svatby), ten si vyžádáte na farnosti v místě křtu.
      * osvědčení vydané matrikou místního MÚ
      * u sňatku s cizincem (neplatí pro slováky) musí být přítomen úřední tlumočník.
      *  při sňatku musí být přítomni dva svědci (nemusí být pokřtění)
 
 4 - na farní úřad zašlete vyplnění formulář, který je možné stáhnout na farních stránkách a nebo si ho vyžádáte přímo na faře.
5 - ti kdo hodlají uzavřít sňatek v zámecké kapli, si musí dojednat termín se správou zámku Valtice.
      
 
 
 
 
Církevní sňatek se neuzavírá v době adventní, postní a ve velikonočním týdnu. Termín svatby je možné potvrdit nejdříve po vykonané přípravě na manželství a dodání všech potřebných dokumentů.