Svatba

Milí snoubenci,
 
níže jsou ke stažení potřebné informace, prosím, abyste si je prostudovali dříve, než budete domlouvat schůzku s panem farářem:
 
 
 
 
Termín svatby si vyberou snoubenci dle vlastního uvážení. Církevní svatba se neuzavírá v době adventní, postní a ve velikonočním týdnu. Termín svatby je možné potvrdit nejdříve po vykonané přípravě na manželství a dodání všech potřebných dokumentů.