Výuka náboženství

Ve farnosti Valtice ve školním roce 2018-2019 bude zahájena vyuka náboženství od 20 září, jako obvykle ve staré škole a ve stejné třídě jako v uplynulém roce. Vyučování bude probíhat od 15.40 do 16.20. Vyučování povede pan učitel Pevný.  
 
Ve škole v Hlohovci bude doba vyuky náboženství teprve stanovena a žákům bude hodina oznámena.